KÖZLEMÉNY

a POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakításáról


A POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10., Cg.: 01-10-042355) közgyűlése 2021. május 31. napján határozott, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvényekké alakítja át:

1.) a részvénytársaság cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma: POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10., Cg.: 01-10-042355)

2.) az átalakításról szóló döntés meghozatalának időpontja: 2021. május 31.

3.) az átalakítás megkezdésének időpontja és időtartama: 2021. június 14.; 60 nap

4.) nyomdai úton előállított részvények átalakítása esetében a részvény benyújtásának helye: a Társaság székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10.

5.) a részvény-átalakítás időpontja: 2021. augusztus 16.

6.) az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítésének szabályai: Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Részvénytársaság nyilvántartásba veszi. A Részvénytársaság ezen átalakított részvényeket - az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. A részvények átalakítására tekintettel a részvények befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével történő esetleges értékesítése esetén az a részvényes jogosult a részvény tulajdonjogának megszerzésére, aki/amely az ajánlatot legelőször elfogadja, azaz akinek/amelynek az ajánlata az igazgatóság részére legkorábban érkezik meg.

Felszólítjuk a részvényeseket a fentiek szerint a részvények benyújtására.

Kérjük, hogy a nyomdai úton előállított részvények benyújtását megelőzően telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetni legyenek szívesek.